k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#250

28. 12. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Znáte wi­ki­pe­dii? Asi blbá otázka, i když… No kaž­do­pádně pointa dne je, že jsem na to téma napsal ta­ko­vou bez­vý­znam­nou skoro-úvahu na­zva­nou jed­no­duše wiki. Píšu tam plky o tom, jak moc je to fajn, ale taky o pro­blé­mech tohoto sys­tému. No kaž­do­pádně ske­nujte sekci úvahy.

A aby toho nebylo málo při­ha­zuju strip: 669.71. (Nemůžu uvěřit tomu, že už je se­dm­de­sátý první).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz