k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#248

23. 12. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Něco málo jsem udělal, ale nikdo neví proč…

Trochu jsem rozjel an­ti­Blog (pro ty, kteří neví: je to po­divný deník bez ja­ké­koli cen­zury i ko­rekce pra­vo­pisu. Ně­které zprávy při­po­mí­nají ne­smy­slný ře­tě­zec slov pro­klá­daný až ab­surd­ními zkrat­kami a různým slan­gem, ale všechno má svůj smysl. Je to ře­tě­zec nálad a ty se někdy musejí zapsat hodně rychle, pro­tože pak by ztra­tily něco ze své au­ten­tič­nosti). Do an­ti­Blogu píšu hodně věcí bez obalu, ale co; K47čka je hlavně osobní stránka člo­věka, je o tom jaký je, ne jenom nějaká zi­de­a­li­zo­vaná a neživá socha, která říká jenom jaký by chtěl být.

& pak zase strip: 669.70 (už se­dm­de­sátý, skoro tomu nemůžu uvěřit, že jsem toho už tolik udělal… wow)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz