k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#242

2. 12. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Na disku jsem vy­hra­bal kousek 12. děj­ství po­vídky Trh­liny sku­teč­nosti. Byl napsán někdy v srpnu 2006 a je to jenom takový štěk, ale chci ho pro úpl­nost zve­řej­nit, když už teď dost prav­dě­po­dobně ne­bu­dou další děj­ství.

Pak taky byla vy­ta­žena na světlo světa tak­zvaná F-série stripu 669/m++g (čí­ta­jící tři kousky). Ko­men­to­val jsem jejím pro­střed­nic­tvím dění na dis­kuz­ním fóru fu­tu­rama.xf.cz, které vzalo za své a stalo se z něj fu­tu­ra­ma­zone, na které jsem se pro změnu po čase vysral já.

Na­ko­nec je tu za­běh­nutá kon­vence: strip 669.65

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz