k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#241

29. 11. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Tak abych to dneska shrnul. Za­lo­žil jsem novou sekci pro­jekty, která schra­ňuje různé věci, které se nedají za­řa­dit do ostat­ních ka­te­go­rií jako třeba Tisíc mlu­ví­cích hlav (mj. pár jsem jich přidal). Právě sem patří taky ny­nější no­vinka: nej­větší scre­en­shot na světě. Před ně­ja­kou dobou jsem se roz­hodl, že udělám obří scre­en­shot ze Si­mu­trans, ide­álně tak, aby po­krý­val celou herní mapu. Jak po­stu­po­val vývoj tohoto 300 me­ga­pi­xe­lo­vého mon­stra a ná­sledný tisk se do­čtete v sa­mo­stat­ném článku (odsud si taky můžete stáh­nout onen obří scre­en­shot v plném roz­li­šení).

A aby se ne­řeklo, tak je tady taky jeden strip: 669.64.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz