k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#24

15. 8. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A je to tady zase! Už ne­mu­síte chodit na Vác­la­vák a tam chras­tit klí­čema :-) A co to pro vás zna­mená? Mnoho! (pře­kva­pivě) Během me­di­to­vání na vr­chol­cích hor­ských ve­li­kánů jsem napsal dvě tragi­ko­mické básně (Tragi­ko­mická nömer001Tragi­ko­mická nömer002), dvě úvahy (MatrixPřání), jednu uje­tinu (Bles­kový tu­ris­mus) a jednu po­vídku (Brány pekel, ale ta je na můj vkus moc dlouhá, takže jsem ji ještě ne­sta­čil pře­psat do com­pitche) a aby to nebylo málo (myš­leno po po­sled­ních 2 týd­nech ne­ak­tu­a­li­zo­vání) při­pra­vuji zá­bavný air­sof­tový komix.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz