k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#238

18. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Od­hod­lal jsem se a ve vypětí sil, které se blí­žilo zá­chvatu ší­len­ství, jsem sepsal report o všem, co se stalo kolem fre­e­wa­rovky Si­mu­trans. Po­slední hlá­šení jsem po­dá­val před čtyřmi měsíci a od té doby při­byla spousta no­vi­nek a uži­teč­ných vy­lep­šení. Všechno je shr­nuto a se­sumí­ro­váno v článku Si­mu­trans – si­tu­ace v lis­to­padu 2006. Dalo to práci, ale myslím, že to bude za­jí­mat všechny hráče Si­mu­trans a kuřáky opia.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz