k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#237

15. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zase mám v hlavě neklid. A ta­ko­vou tu tvůrčí zu­ři­vost. Všechno to ka­ta­ly­zo­val Half Life 2, kte­rého jsem začal pře­devčí­rem hrát a do­vedlo mě to až sem, k tomuto bodu, kdy jsem musel za­kři­čet. A tak vznikla báseň. Už tu dlouho žádná nebyla. To z pros­tého důvodu, že nebyl ma­te­riál, ale teď jsem ho nabral a vy­tva­ro­val tak Po­lo­viční život. Je to jenom ně­ko­lik vý­křiků do tmy, ně­ko­lik vět, silně ná­la­do­vých. Po­kou­šel jsem se za­chy­tit právě tu zu­ři­vost. (Nečíst po­ti­chu, ani ne­re­ci­to­vat, ale křičet a zuřivě ges­ti­ku­lo­vat).

Poe je fajn, ale bez stripu by to dneska šlo jenom těžko. Takže jsem udělal další kres­lený kousek: 669/m++g.3/13. Možná drsné, ale prav­divé.

A výzva na­ko­nec: buďte hodní na svojí kra­ka­tici.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz