k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#236

12. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Hou hou (tohle není re­fe­rence na nad­chá­ze­jící Vánoce. To mě prostě jenom na­padlo jako volná aso­ci­ace, když jsem vůbec ne­pře­mýš­lel. Stejně jako třeba: Něco by se tam našlo, ale po­stavte si vládu třeba z papíru). Ano!

Za­čněme stri­pem, tedy je­di­nou věcí, na kterou se po­slední dobou zmůžu (zato dost často): 669/m++g.3/12.

Pak bych taky řek", že sekci adios jsem roz­ší­řil a pak rozťal vedví a citáty z konce stránky jsem pře­su­nul na do sa­mo­statné sekce.

No co dál? Jo, přidal jsem ně­ko­lik linků. Hlavně na Weriho stránky a pak na můj ob­lí­bený ge­ne­rá­tor ASCII artu.

To bylo pro dnešek vše. Co bude příště? Kdo ví? Ale sliby se mají plnit a proto nic ne­slí­bím, ale může se stát cokoli.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz