k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#234

2. 11. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Chtělo by to ně­ja­kou gra­fiku. Řekl jsem si někdy včera nebo tou dobou a ne­stalo se nic. Pak jsem na­sá­val tu at­mo­sféru a po­sléze re­pro­du­ko­val trochu pod­zim­ních nálad do koláže I.N.S.A.N.E.

BTW: Ote­ví­ráme sedmou dekádu stripů: 669.61.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz