k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#234

2. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Chtělo by to ně­ja­kou gra­fiku. Řekl jsem si někdy včera nebo tou dobou a ne­stalo se nic. Pak jsem na­sá­val tu at­mo­sféru a po­sléze re­pro­du­ko­val trochu pod­zim­ních nálad do koláže I.N.S.A.N.E.

BTW: Ote­ví­ráme sedmou dekádu stripů: 669.61.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz