k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#233

1. 11. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Takže tu máme první ak­tu­a­li­zaci pod novou do­mé­nou.

Pro hráče Si­mu­trans (a taky pro kuřáky opia :)) jsem zase ak­tu­a­li­zo­val svůj balík pří­dav­ných vo­zi­del K47.vehicles už na třetí verzi, takže teď ob­sa­huje už 17 vlaků.

Sa­mo­zřejmě bych si ne­od­pus­til ně­ja­kej ten strip: 669.60. Ano správně, už je to še­de­sátý kousek v sérii 669, to si žádá oslavu.

Jen tam mi­mo­cho­dem jsem op­ti­ma­li­zo­val úvodní stránku, aby se rych­leji na­čí­tala a něco při­bylo v blogu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz