k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#228

18. 10. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Už zase! MInule jsem chys­tal re­cenzi na Re­de­e­mera, ale me­zi­tím se ke mně do­stalo úplně jiné album a to Polib si dědu od Wohnoutů a musel jsem o tom napsat ale­spoň ně­ko­lik řádků.

Taky při­létá ví­ce­méně pra­vi­delný strip: 669.55. Mi­mo­cho­dem, už mi do­chází místo na WZku, takže do bu­doucna tu musím nějak vy­ře­šit.

Na­ko­nec jsem vy­tvo­řil ně­ko­lik mlu­ví­cích hlav. Kdo najde Schro­din­ge­rovu kočku a po­chopí to, má u mě pivo (tato na­bídka se netýká Karla Van­dase :)).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz