k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#227

15. 10. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Huááá, jsem zpátky s novým (a pod­statně vý­ko­něj­ším) po­čí­ta­čem. Tento taky ini­ci­o­val vznik nového úvod­níku na­zva­ného trochu divně Mez­níky v životě muže.

Dál tady mám nějaké ty stripy: 669.54669/m++g.3/11 plus dalí tři od Char­lieho 1doese do An­g­ličty pře­lo­žené: 669e41 až 669e43.

Pro hráče vý­borné fre­e­wa­rovky Si­mu­trans (a taky pro kuřáky opia :)) jsem roz­ší­řil svůj ba­lí­ček pří­dav­ných vlaků do hry. Už ob­sa­huje 12 vo­zi­del (jed­no­tek, lo­ko­mo­tiv, mo­to­ro­vých nebo pří­poj­ných vozů) a budu ho dále roz­ši­řo­vat. Ak­tu­ální verzi 2a můžete stáh­nout ze stránky si­mu­trans/addony, kde také na­jdete po­drobný soupis je­not­li­vých po­hy­bo­va­del.

Jo a málem bych za­po­měl, že chys­tám re­cenzi alba Re­de­e­mer od Ma­chi­nae Supre­macy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz