k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#226

2. 10. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dlouho jsem na stránky sral, ale vracím se. Zítra mi začíná škola (ČVUT/FEL/STM) a tak se zase musím pře­ří­dit na brzké ranní vstá­vání a po­dobný gizma.

Dnešní ak­tu­a­li­zace se poveze v duchu po­šleme nám víc stripů. Jednak tu mám do druga K. Van­dase další pře­lo­že­niny a to: 669e31 až 669e40. Pře­klad je pro­ve­den vý­borně a o zábavu je po­sta­ráno. Pak za­měřte svoje glazy na další dva úplně skoro nové stripy z nulté m++g série: 669/m++g.0/15 a 669/m++g.0/16. Tím se počet stripů na K47čce zvy­šuje na 142 vlast­ních a 150 kra­de­ných (za­ne­dlouho tu bude další pa­de­sátka Dil­bertů).

Není to málo? Není to moc? Kdo ví, ale je to kaž­do­pádně za­čá­tek… Ale nicméně musím říct, že jsem začal psát ab­surdní román, který začíná slovy: Tenhle román vy­práví o čtyřech bastar­dech za řetězu utr­že­ných, o čtyřech bláznech, který v ničem nevidí pro­blém. Jedině je mohlo na­pad­nout nechat si pro­vést li­po­sukci tu­ko­vého obalu mozku a ještě ten večer to udělat. Ale není to lehký, naše tlupa ge­ne­ruje dost ab­sur­dity, teď ji musím jenom za­chy­tá­vat a nějak na­sklá­dat do řádků. A to může zabrat i ně­ko­lik let.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz