k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#224

18. 9. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Přá­telé, ka­ma­rádi, bratři. Byl jsem dlouho pryč, ale ne­zou­fejte ne­plačte.

Týden jsem ne­ak­tu­a­li­zo­val z toho pros­tého důvodu, že mi vy­bouchl po­čí­tač a ex­plo­do­valy disky. Tla­ková vlna, která při tom vznikla mě od­ho­dila tak daleko, že mi trvalo týden, než jsem se vrátil. :)

Po pravdě mi odešly disky, re­spek­tive na jiných stro­jích fun­go­valy, ale ne u mě. Tak jsem je vy­po­jil a dva dny fun­go­val jenom díky live CD Li­nu­xový dis­tri­buce Knop­pix4. Během tý rel. krátký doby jsem se in­fi­ko­val kouz­lem Linuxu a už mě nic nemůže vy­lé­čit.

Abych pravdu řek', ne­stalo se moc věcí, které by se měly tesat do kamene. Snad jenom, že jsem dopsal po­vídku Kalili jsme ve vysoký peci. Ale ne­berte to nějak vážně, je to jenom taková kra­to­chvíle, psal jsem jenom proto, že jsem chtěl něco (cokoli) napsat a taky proto, abych se trochu roz­cvi­čil. Vysoký pece jsou jenom ne­vážná ab­sur­dita s podti­tu­lem nej­horší po­vídka na světě, sle­pe­nec his­to­rek se kterým jsem se fakt trápil a tak jsem to před­časně ukon­čil, abych ne­tr­pěl já ani jiní.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz