k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#22

28. 7. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Minulý týden (21. – 27.) byl vý­ji­mečně ná­ročný. Měli jsme 4 air­sof­tové akce (a každá zabere celé od­po­ledne asi do 9 hodin), byl 1. sněm našeho air­sof­to­vého usku­pení, pak jsem měl již zmí­něné na­ro­ze­niny a z toho doufám jasně vy­plývá, že jsem neměl moc času na ja­kou­koli čin­nost spo­je­nou s webem. Ně­kteří si už jistě říkají: „Už to začíná! Nebaví ho to, ne­ak­tu­a­li­zuje a vy­ke­cává se z toho.“ Ale! Ale to není pravda. Teda zatím. Abyste měli nějaký důkaz, že můj web bude ještě chvíli ak­tu­ální, dávám k pře­čtení trochu víc uje­ťácký článek Kočka v sekci Miz­ze­rie a nové pod­sekci Exces.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz