k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#213

11. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska jsem chtěl dělat něco úplně jinýho, ale pak jsem si uvě­do­mil, že už 9 měsíců za­ne­dbá­vám svojí ob­lí­be­nou hru Si­mu­trans a tak jsem stvo­řil report „“Si­mu­trans – si­tu­ace srpen 2006„:[si­mu­trans/si­mu­trans-8-2006]“, který sle­duje co se za těch 9 měsíců na­ro­dilo (docela dobrý dvoj­smysl) na Si­mu­trans scéně. Zkrátka, když si pře­čtete ten článek, do­zvíte se všechny pod­statné novoty o hře. A musím uznat, že vývoj po­kra­čuje mí­lo­vými kroky…

Přece jenom ma­po­vání vývoje je ná­ročná čin­nost a vý­sle­dek lze bez­po­chyby za­řa­dit do ná­ročné li­te­ra­tury, tak si dáme něco leh­čího na roz­ptý­lení, třeba tenhle strip: 669/m++g.3/7.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz