k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#212

8. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ten čas tak letí, člověk se jednou na­dechne a už je další tejden v hajzlu…

Dneska budou na pořadu dne pře­kva­pivě básně. První mi poslal při po­půl­noční icq debatě Mor­fion. Jme­nuje se Radosť, ale moc ra­dostná není. Pak jsem za­hra­bal v ar­chivu a našel svojí My heart start be­a­ting. Je to poe o pěti čás­tech (Bloody bore, 1st misstake / 1st suc­cess, doped dan­cers, angry man, 2nd misstake and no suc­cess, every touch is first prize), tempo líný, nálada mi­zerná, kla­sika.

Plus nějaký ten po­vinný strip. Bez toho by den nebyl tak krásný. Kouk­nul jsem se ven a je tam ko­nečně hezky, tak jich na­dě­lím víc, třeba tři. Takže tedy: 669.47 + 669.48 + 669.49.

Na­ko­nec bych řek", že jsem lehce re­no­vo­val sekci PChry a všechny články, které pod to spa­dají.

Užijte si všechny ty no­vinky + užijte si to krásný počasí…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz