k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#211

31. 7. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední den to­ho­hle měsíce…

Náhled škví­rou v lebce do chaosu spo­leč­nosti po­kra­čuje, aneb další mlu­vící hlavy. Možná si říkáte: „Proč pro­boha?“ Od­po­věď je velice jed­no­du­chá: proto. Zatím jsem vy­ro­bil 81 hlav, které se pře­kři­kují ve vy­prá­vění svých pří­běhů, je v tom chaos, ale i přesto má čas svůj směr a dají se vy­sto­po­vat lo­gicky se­řa­zené střípky v moři šumu.

Další strip: 669/m++g.3/6.

Možná, že tu po­slední dobou chy­bějí nějaké tex­tové pří­spěvky jako třeba pov/poe. S tím se nedá nic dělat, chci něco splo­dit, ale nikdy se k tomu ne­od­hod­lám, takže snad příště.

Jo a ještě něco při­bylo do sekce odkazy (a že toho tam už je).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz