k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#21

22. 7. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnešní den je dost slavný. Padla sekce air­soft z ne­do­statku zájmu ze strany re­dak­torů, re­dak­tor Biatec už pro mě nedělá, ale hlavně mám na­ro­ze­niny! Už je mi (ne­řeknu:-). A jinak do bu­doucna: M@rty chce pro moje stránky udělat cosi vel­kého, ale zatím je to tajné, Weri pro mě při­pra­vuje nějaký re­fe­rát (do­po­ru­čuju se po­dí­vat na jeho stránky ) a já píšu novou báseň s krycím jménem Ilu­si­on­ma­ker. Tak se mějte a ra­dujte se, že jste tak mladí jak já :)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz