k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#209

25. 7. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ko­nečně jsem se roz­hou­pal, aby se něco stalo. A taky se stalo. Zpro­voznil jsem po­div­nost první ka­te­go­rie Tisíc mlu­ví­cích hlav. Ně­ko­lik slov o co přesně jde se do­zvíte tady. A to není ko­nečná, Mlu­vící hlavy budou při­bý­vat…

Taky jsem sepsal nový ob­rov­ský úvod­ník na­zvaný stručně 22/7 + 24/7. Je velký, dlouhý, de facto deník, zpověď, tajná láska, touha po rych­losti etc. etc.

Nesmí chybět strip. A tady je jeden: 669/m++g.3/5. Před­staví se v něm Karel Ka­lan­dra, na­prosto stě­žejní po­stava.

Sekce odkazy roz­ší­řena o Torrent trac­kery.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz