k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#208

19. 7. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Po­kra­čuju v trendu mi­ni­ma­lis­tic­kých ak­tu­a­li­zací.

Takže se zdržím zbyt. koment. při uvá­dění nov. stripu 669/m++g.3/4.

Taky byla roz­ší­řena sekce odkazy o nějaké za­jí­mavé odkazy na stránky se stripy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz