k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#206

10. 7. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Byl jsem pár dní pryč a tak teď musím všechno na­pra­vit.

Tak předně už po­vinný strip nebo radši dva: 669/m++g.3/2 + 669/m++g.3/3.

Teď pár drob­ností: ak­tu­a­li­zo­val jsem článek o Fu­tu­ramě (ohledně její bu­douc­nosti) a také článek o tom co se chystá na K47čce.

Do odkazů jsem při­ho­dil ga­le­rii frak­tálů. Vážně krásné.

Po­kro­čil jsem v úklidu disku a v jeho nitru jsem našel báseň Ne­mocná re­vo­luce IV.. Je to po­kra­čo­vání všech těch před­cho­zích Ne­moc­ných re­vo­lucí (I., II. a III.). Byla na­psána o měsíc poz­ději, ale téma je stejné: málo spánku a pra­sárny.

Dobrou noc/ráno/po­ledne/večer

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz