k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

20009 - léta nultá, konec

13. 1. 2010 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Rok 2009 byl zatím zcela nej­horší, žádné známky zlep­šení.


Ne­u­vě­ři­telné, k47čka už sedm let pro­plouvá vody in­ter­netů. Letos nemám na ně­ja­kou roz­sáh­lejší re­ka­pi­tu­laci náladu, takže sta­tis­ticky:

Anebo jestli to chcete přesně, pak to vy­chází na 543573 pu­b­li­ko­va­ných znaků (tedy 1489 znaků denně), 76543 pu­b­li­ko­va­ných slov (tedy 210 slov denně). Jinými slovy nic moc. Bej­vá­valy lepší roky.

**

PS: Le­tošní vánoce a sil­vestra nej­spíš ne­za­po­menu. Přesně na štědrý večer jsem měl v ruce sekyru, křičel „Ať svět hoří“, ničil všechno kolem sebe. Nád­hera. Ší­len­ství. Ještě štěstí, že jsem byl úplně sám. Potom na Sil­vestra jsem byl na­pě­cho­vaný ibupro­fe­nem, abych přebil tu straš­li­vou bolest v zádech a přesně o půl­noci jsem hrál Quake live.

**

PS2: Jestli se toho dožiju, pak se u další bi­lance uvi­díme někdy za­čát­kem roku 2011 a doufám, že bude o něco ve­se­lejší.

**

PS3: Wear some golf shoes, otherwise we'll never get out of this place alive.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz