k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#198

21. 6. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

A zase něco nového.

Ne­dáv­no­vše za­ve­dená sekce kul­tura se začíná roz­růs­tat. A to o ně­ko­lik slov k filmu Mazaný Filip. Ne­dávno jsem to viděl v te­le­vizi a nemohl jsem se o tom ale­spoň ne­zmí­nit ně­ko­lika slovy…

A co třeba po­vídka? Jó to by šlo. A co třeba něco ne­tra­dič­ního, něco jako Mnoho. Začalo to tak, že jsme si řekli s Flis­kem, že na­pí­šeme obří dílo, které bude psáno mnoho růz­nými způ­soby, roz­vrhli jsme po­stavy, ale od té doby jsem ho ne­vi­děl, takže asi tak. Mnoho to je taková mo­zaika, která popírá úplně všechny prin­cipy po­čí­naje lo­gi­kou, chro­no­lo­gií, ná­vaz­ností, konče zvo­le­ným žánrem (tzn. jedna ka­pi­tola může být román, druhá báseň, třetí balet a čtvrtá obraz).

Plus tu máme další stripy 669.35, 669/m++g.0/11 + 669/m++g.0/12, které ob­jasní původ zá­had­ného chla­píka ze stripu + spe­ciál 669.pí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz