k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#197

20. 6. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Znáte mu­zejní noc? Jestli ne, tak je to jedna noc v roce, kdy mají všechna muzea ote­vřeno do půl­noci & ně­které i dýl. A to vět­ši­nou úplně za­darmo. Taky jsem byl v jednom muzeu někde v prdeli-kyseký (Zbraslav) a musím říct, že to bylo fajn, spousta věcí k pro­hlí­žení, naučil jsem se sklá­dat ori­gami, dělat ko­berce a v jedný míst­nosti se člověk moh" na­táh­nout na ko­be­rec a jen tak roz­jí­mat. Fajn.

Za­druhé bych rád řek", že jsem se stal hrdým ma­ji­te­lem tabletu Wacom Gra­p­fire4 Clas­sic XL. Co to zna­mená? Jenom to, že mám věc po který jsem dlouho toužil a snad to urychlí výrobu 1.série 669/m++g. Co to tedy ve sku­teč­nosti zna­mená? Jenom, že se s tím dají lépe a přes­něji ovlá­dat gra­fické edi­tory jako třeba Pho­to­shop, Illustra­tor nebo Corel Draw. A to je krásný oslí můstek, pro­tože jsem na­stí­nil téma (téměř)pra­vi­delně při­klá­da­ných stripů. Dneska teda 669.34.

Chtěl jsem udělat ještě něco, ale ne­stí­hám, takže zítra.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz