k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#196

16. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je pozdě v noci a já toho mám za­tra­ceně moc & za­tra­ceně moc toho ještě přijde.

Za­čněme po­víd­kou Život Briana, kterou napsal So-cool a nedal mi sou­hlas k pu­b­li­ko­vání, přesto jí uve­řej­ňuju, pro­tože si myslím, že je to tak lepší a stejně jsme se nějak před­běžně do­hodli. Ještě jsem to nečet", ale jak ho znám tak to bude za­tra­ceně dobré.

A abysme ne­po­ru­šili ne­měn­nou pe­ri­o­di­citu je ti další strip: 669.33 a zase za zdí.

Jo a jinak jsem sekci li­te­ra­tura pře­křtil na kul­turu & tím pádem se roz­ší­řilo pole pů­sob­nosti téhle sekce na knihy, filmy, se­ri­ály (už jsem tam šoup Fu­tu­ramu), di­va­dlo a tak po­dobně. A tato prostá změna na­zna­čuje že se tam brzo něco narodí.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz