k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#193

11. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

So-cool čekal, ale dočkal se. Chtěl strip a má ho mít. Po­ví­dal, že ho série 669/m++g moc ne­o­slo­vila, ale že se mu líbí kla­sická 669, pro­tože je taková ze života. K tomu řeknu jenom to, že m++g ještě není za­běh­nutá, je nová a pro­gre­sivní, zato kla­sika je kla­sika a člověk ví co v ní má čekat. Třeba sám sebe :).

Ale chtěl strip, tak tady je: 669.31. Už číslo ďábla načíná čtvr­tou dekádu, což 'de.

Když jsem říkal, že m++g je pro­gre­sivní, tak to zna­mená, že toho ještě bude jako sraček. Ano chys­tám další série s více po­sta­vič­kami, je­jichž porod vypadá nějak takto. Kdo nemá odvahu klikat, tak pro­zra­dím, že je tam hro­mada papírů, pauzáků, tužek, skic a po­dob­ného saj­rajtu.

Možná, že jsem chtěl ještě něco, ale to jsem za­po­mněl, takže příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz