k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#192

10. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pro­hle­dá­val jsem svůj ko­li­du­jící disk a našel jsem tři básně na­psané 15. a 16. března 2005 (tedy rok a kousek zpátky). Básně nesou názvy Ne­mocná re­vo­luce I., Ne­mocná re­vo­luce II.Ne­mocná re­vo­luce III.; psal jsem je pár hodin po půl­noci jako ide­ální ne­spa­vec trochu pod vlivem básní J.H. Kr­chov­ského. Je to his­to­rie, ale jenom blbec by to ne­zve­řej­nil.

Taky jsem se trochu pustil do roz­ší­ření uži­va­tel­ské pří­vě­ti­vosti. Jde o řazení dle data v sek­cích gra­fika.
. A aby to bylo dneska kom­pletní nesmí chybět další strip: 669/m++g.0/9. Přeji pří­jemný let.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz