k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#191

9. 6. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska to vezmu rychle, takže budu psát jen každé druhé slovo.

Mám rád Be­at­niky, sice jen te­o­re­ticky, ale přesto. No a právě tihle smr­dutí feťáci ame­riky pa­de­sá­tých let mi vnukli nápad na ta­ko­vou malou bl­bůstku, kterou jsem šoup­nul do sekce gra­fika – jsou to hips­teři s anďel­skými hla­vami nebo v ori­gi­nále An­gelhe­a­ded hips­ters (viz Kví­lení).

bla­bla­bla

A abych se moc ne­o­pa­ko­val je tu strip: 669/m++g.0/8.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz