k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#188

31. 5. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední květ­nový den a K47čka si drží hezké tempo ak­tu­a­li­zací. Jaxem minule psal, tak řazení dle data za­vá­dím i u sekce poezie.

In­jekce do obsahu je další strip: 669.1/6. A další díly bodou ná­sle­do­vat ví­ce­méně pra­vi­delně; mám totiž plány na ně­ko­lik dal­ších řad + spousty nových postav, ale o tom někdy příště.

Taky jsem si všiml, že fórum, které běželo na K47čce (ačkoli jsem na něj před dlou­hou dobou kvůli mi­ni­mální dů­le­ži­tosti pře­stal uka­zo­vat od­ka­zem), bylo hacknuto. Paráda, po­slední důvod proč se ho úplně zbavit.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz