k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#186

30. 5. 2006 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Tak a je to za mnou! Včera jsem od­ma­tu­ro­val a ne­do­padlo to vůbec špatně, vlastně to do­padlo nejlíp jak mohlo, čili to­tální úspěch = 5 před­mětů (dlou­ho­dobá ma­tu­ritní práce-De­Ge­o­Test; fyzika-ja­derná fyzika; češ­tina-re­a­lis­mus 19. sto­letí; matika-kom­plexní čísla; deskrip­tivní ge­o­me­t­rie-kol­mosti rovin & přímek) = 5 jed­ni­ček. A to zna­mená pro K47čku, že mám zase čas na všechny ty věci, na které jsem čas neměl a odteď se jim budu vě­no­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz