k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#182

26. 5. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Další še­t­setše­de­sát­de­vítky! Možná to pře­há­ním, možná taky ne. Zkrátka vždycky po půl­noci udělám ně­ko­lik kousků o tom co se mi honí hlavou a je to. Dneska při­byly díl 669.19669.21. Už teda krou­tím třetí de­sítku a tak jsem se roz­hodl přidat barvy (ale jen trochu).

++ Ak­tu­a­li­zace odkazů ++ Hlavní přínos je ob­je­vení stripů o Opici & za­jí­covi s podti­tu­lem stav herní scény kri­tic­kýma očima dvou in­te­li­gent­ních zvířat. Velice trefné a kou­savě kri­tické.

A nevím jestli jsem to už ne­ří­kal, ale taky vřele do­po­ru­čuju stránky strach.cz, autor vý­borně pa­ro­duje nebo si jinak dělá srandu ze všeho ak­tu­ál­ního dění (hlavně z po­li­tiky a For­mule 1).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz