k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#179

20. 5. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Každou chvíli se děje spoustu věcí. Venku prší, učím se na ma­tu­ritu, maluji, v hokeji jsme vy­hráli 3:1 nad Finy.

V po­slední době jsem dumal, pře­mýš­lel & konal. Vý­sled­kem tohoto konání je zcela nová série ko­mik­so­vých stripů 669 m++g, který je sou­částí rodiny 669, ale na­roz­díl od starší ge­ne­race je kres­lený. Zatím pre­zen­tuju jen tři kousky z první, tak­zvané promo série. A když říkám první, tak to zna­mená, že jich bude víc. Zatím jsem zběžně na­vrh­nul přes 30 stripů 669/m++g. Možná, že by vás za­jí­malo, co vlastně zna­mená to m++g? Řeknu jen to, že to ne­řeknu:). Ale kdo na to přijde, bude exem­plárně od­mě­něn. Myslím, že to není těžké uhod­nout, když se po­dí­váte na styl kresby…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz