k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#176

8. 5. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Pře­de­hra končí… Jak jsem minule psal, tak teď při­chází teprve to hlavní, to dů­le­žité. Včera to nebylo nic, jen omáčka, výplň, in­sta­la­tér­ská pěna.

Ve volném čase jsem udělal pár hloupostí, jednou z nich je i Angry man. Je to drobná gra­fická skvrna za­řa­zená do sekce gra­fika/sa­mo­lepky; vy­ve­dená v od­stí­nech šedé. Říká něco o zu­ři­vosti, o ne­pří­četné zu­ři­vosti, která může číhat v člo­věku úplně běžném, nor­mál­ním, šedém, nudném, oby­čej­ném (i když být oby­čejný je asi ta nej­horší urážka) a donutí ho dát loktem do žeber člo­věku, kte­rého lze na­zý­vat ka­ma­rá­dem, zbaví ho kon­t­roly nad sebou samým a dodá mu tolik sil a odvahy k věcem, které by chtěl udělat, ale vnitřní ba­ri­éry mu to ne­do­volí.

Mám rád kola, to je jasná věc a další z omylů pá­teč­ního večera a so­bot­ního rána: 7 riders of apo­ca­ly­pse to jen po­tvr­zuje. Je to vidina ší­le­ného cyk­lis­tic­kého týmu sedmi jezdců (a každý z nich se jme­nuje Jan), kteří by za ki­lo­metr navíc dali všechno.

A dneska to ukončí další ar­te­fakt pro­bdě­lých nocí: ZERO-G. Není to nic než nápis, žádné dílo, nic dů­le­ži­tého. Přesto… K nulové gra­vi­taci mě při­vedl za­ne­dba­telně malý frag­ment filmu V jako ven­deta a pak jeden por­no­ko­miks (vlastně dva). Ale jak říkám, není to nic, spíš to při­po­míná tagy, prostě jen nápis, slo­žený z těch správ­ných fontů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz