k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#175

7. 5. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Vlak z bodu A do li­bo­vol­ného jiného bodu hlásí zpož­dění při­bližně o po­lo­vinu věč­nosti.

Tohle je jenom takové na­rychlo spích­nuté pre­lu­dium před hlav­ním děj­stvím, které prav­dě­po­dobně nikdy ne­na­stane. Přesto to berte jako útěchu.

K dnešku se na K47čce stalo ná­sle­du­jící:

  článek o se­ri­álu Fu­tu­rama byl do­pl­něn o ob­rázky (pře­vážně kra­dené)

  už delší dobu se tu po­va­luje jeden článek (v úva­hách), ale nikdy zatím jsem ho nijak ne­u­vedl, tak tedy činím tady a teď: Fotka/gra­fika/obraz.

Pre­lu­dium končí, ale je to před­zvěst věcí bu­dou­cích.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz