k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#174

30. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

t kon­tro­verzní není vy­lo­ženě špatný, lidi si vás aspoň trochu vší­mají.

Zase jsem šel do kina na film V a na­padla mě další jakoby úvaha o oka­mži­tém dojmu, kterou jsem nazval Tady a teď. Lo­gicky na­va­zuje na Za­pa­ma­to­vá­ní­hod­nou udá­lost a uka­zuje všechno z druhé strany.

Dále jsem přidal ke článku Ma­chi­nae Supre­macy další fakta a po­dobné pr­ko­tiny, ale stále chybí pasáž o Sid­Stati­onu, což je dů­le­žitá kom­po­nenta všech SID-me­ta­lo­vých hu­deb­níků.

Taky jsem do­pl­nil článek o pro­hlí­že­čích o nej­no­vější fakta ohledně nové verze Opery 9 beta 1.

Po­slední dobou trochu trpím pře­tla­kem nápadů, které ne­stí­hám zpra­co­vá­vat, takže se příště a i přespříště (etc.) máte na co těšit (gra­fika, po­vídky, po­div­nosti, etc.).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz