k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#173

30. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pozdní noc nebo brzké ráno a ak­tu­a­li­zace při­chází. Je mi jedno co si mys­líte o stri­pech 669, pro­tože kdyby mi na tom zá­le­želo, tak už je dávno ne­dě­lám. Ano hádáte správně, je tu další kousek, ten­to­krát s číslem 669.15

A pak si dáme po­vídku. Další pří­spě­vek do pro­za­ic­kého kýble mi předal člověk, který si přeje být znám jen jako Flisk a jeho kousek nese název Malé chlu­paté nic. Sa­mo­zřejmě, že to je jeho slo­hová ma­tu­ritní práce, jak jinak. A moje hod­no­cení: juicy, very juicy (= do­po­ru­čuju).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz