k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#171

19. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Asi dva měsíce zpátky jsem napsal op­ti­mis­tický článek o te­o­re­tické bu­douc­nosti že­lez­nice (tady). A dneska mě na­padlo roz­ší­řit ho o trochu zdra­vého re­a­lis­tic­kého pe­si­mismu. Tak tedy při­chází: Zrych­lete, pro­boha zrych­lete! 2.

Jo a málem bych na to za­po­mněl upo­zor­nit: za po­sled­ních 11 dní 8 ak­tu­a­li­zací. To docela ujde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz