k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#17

3. 7. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak to máme děti zas. Ak­tu­a­li­zace a s ní při­chází nová sekce vě­no­vaná PC hrám. Sa­mo­zřejmě jsem taky trochu vy­lep­šil ostatní sekce a přišel jsem na to, že dů­sled­nou op­ti­ma­li­zací stánek se dá urych­lit na­čí­tání na modemu 56k o 0,35 sekundy! Taky plá­nuju roz­sáh­lou vnitřní změnu, která taky trochu urychlí na­čí­tání. Nevím o kolik, ale zá­zraky ne­če­kejte. Taky by se hodili nějací dob­ro­volní a zod­po­vědní re­dak­toři, kteří by in­for­mačně krmili různé rubriky. Když budete mít zájem, tak mi mail­něte [kaja47(za­vi­náč)seznam(tečka)cz]. A jestli si mys­líte, že se ne­roz­víjí sekce air­soft, máte pravdu. Ale brzo se to změní. Oba dva in­kri­mi­no­vaní re­dak­toři jsou totiž trochu mimo. Jeden mimo re­pub­liku a druhý je jenom bůhví kde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz