k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#169

17. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zase se něco stalo. Vy­ra­zili jsme do kina na nejme­no­vaný film. A tam mě na­padla Za­pa­ma­to­vá­ní­hodná udá­lost – taková skoro-úvaha na téma hod­no­cení filmů a jiných děl s od­stu­pem času.

Pak jsem taky omla­dil takové ty ve­d­lejší sekce jako třeba adios (něco při­bylo) nebo po­vídky/poezie (pře­chod na nový pruž­nější, ne­zna­telně rych­lejší a cel­kově faj­no­vější styl).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz