k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#164

8. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Bles­kově vol.2: So-cool něco řekl a vzešel z toho další díl stripu 669. Kon­krétně jde o číslo 669.20, což zna­mená, že jsem pře­sko­čil 9 kousků, ale to se stává i v lep­ších ro­di­nách. + Taky mě na­padlo, že bych 669ku roz­dě­lil na ně­ko­lik strá­nek (třeba po deseti epi­zo­dách), pro­tože to začíná být ne­pře­hledné. ++ Udělal bych další díly stripu, ale chybí mi jediná věc: tablet.

Bles­kově vol.3: Taky se stalo něco jinýho: občas člověk musí napsat ma­tu­ritní slo­ho­vou práci a občas se tomu člo­věku zalíbí a občas má u sebe foťák a občas to vyfotí. Co tím chci říct? Nic, jen že jsem napsal po­vídku při spe­ci­ální pří­le­ži­tosti, nejdřív se mi líbila, pak jsem si říkal: „Chlape, ty jsi blázen“, pak jsem ji hodil na K47čku a příběh je u konce. Zatím ta po­vídka nemá jméno a zatím jsem neměl čas, abych ji pře­psal, takže se musíte spo­ko­jit pouze s ru­ko­pi­sem. V brzké době ji pře­píšu & vy­lep­ším. No nic, před zá­vě­reč­ným roz­lou­če­ním bych chtěl říct, že za to může hlavně Martin Kadlec, který řekl, abych ro­ze­psal 10 vteřin a tak se taky stalo. Pak se na to na­ba­lily pasáže z jiných po­ví­dek (Motor, Mo­zaika, Na cestě) a bylo to.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz