k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#163

5. 4. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Bles­kově: Hasil jsem čer­no­byl­ský re­ak­tor – já tedy ne, ale přesto… Nicméně ha­vá­rie v Čer­no­bylu mi v hlavě vrtá už nějaký ten pátek. Nedá mi spát před­stava jak se po­žár­níci krátce po vý­buchu vrhli do trosek re­ak­toru, aby tam čtyři a půl hodiny hasili co se dalo. Víc vám poví wiki. A tady vznik­nul nápad na jakési uctění pa­mátky těch, kteří hasili čer­no­byl­ský re­ak­tor"* .(Možná vám bude při­pa­dat trochu jako hye­nis­mus fakt, že jsem tam umís­til re­klamu ma K47čku. Avšak nemohl jsem odolat.)".

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz