k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#156

24. 2. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Chodím na Pan­skou a to zna­mená, že se chtě nechtě naučím dost věcí a první se­mestr na vejšce do­stává li­mo­ná­dový nádech (náš pro­fe­sor říká, že ČVUT je taková trošku těžší Panská). No a jed­noho krás­ného dne (21. února) jsme na CAD sys­té­mech dělali vi­zu­a­li­zace. Ten den se změnil svět…

Abych to zkrá­til… Já sám jsem vy­mo­de­lo­val a vy­ren­de­ro­val Ježka v kleci a vý­sle­dek mě na­to­lik ohro­mil, že jsem se roz­hodl ho hodit na K47čku. Ale i práce ostat­ních byla takřka mi­s­trov­ská díla, jako třeba Jir­kovy písty. Doufám že pár dal­ších šťav­na­tých kousků seženu a za­řa­dím je do sekce gra­fika/3D gra­fika

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz