k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#15

23. 6. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ti po­zorní z vás si už jistě všimli, že 'sem to dal na net :-). No nejste rádi? Já moc ne, pro­tože to má další a další mouchy, ale to se vyřeší ale potom už nevim co budu dělat. Ale prázd­niny už krutě buší na dveře a to pro měz­na­mená hodně věcí (ale o nich se tady nebudu zmi­ňo­vat), a pro vás to zna­mená spo­o­o­oustu ak­tu­a­li­zací, no­vi­nek atp. Takže pjekňe po po­řádku: chtěl bych na­pl­nit in­for­ma­cemi air­soft, Q3 a Ra­mm­stein. Přidat novou „kul­turní“ sekci, pár re­fe­rátů a nové gra­fické pro­ve­dení. Je toho moc, ale já to spo­leh­livě zvládnu. Jsem totiž spo­leh­livý, jako že zítra vyjde slunce :-)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz