k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#147

16. 1. 2006 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­slední dobou se do­stá­vám do pěkné/ne­pěkné si­tu­ace. Napadá mě spusta věcí, ale jaksi je ne­stí­hám re­a­li­zo­vat. Na­pří­klad jsem včera dělal jeden komiks, ale kvůli něčemu jinému jsem to ne­stihl. No nic, to přijde.

Jeden z těch nejmen­ších pro­jektů je kraťoučká po­vídka Ba­ci­lo­no­siči. Tento bles­kový příběh o pod­vod­ní­cích a pe­ně­zích bez práce mě napadl včera v noci a když jsem si dneska ráno četl po­známky, za­sko­čila mě ta ab­surdní ote­vře­nost, která si na nic ne­hraje. Prostě pod­vod­ník je ozna­čen jako pod­vod­ník a hotovo. Tolik tedy k Ba­ci­lo­no­si­čům.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz