k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#142

21. 12. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Právě je něco před šestou ranní, čas na bles­ko­vou ak­tu­a­li­zaci.

Dnešní hlavní zprá­vou je ak­tu­a­li­zo­vání re­fe­rátku o knize 451 stupňů fa­hre­nhe­ita. Kvůli nut­nosti tento ode­vzdat, jsem ho trochu roz­ší­řil a opra­vil.

Pak jsem ještě zak­tu­ál­nil seznam co se chystá, hlavně o ak­tu­ální stav ně­ko­lika po­ví­dek.

Sekci re­fe­ráty jsem pře­křtil na li­te­ra­turu. To proto, že v bu­doucnu možná při­bude i sekce film.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz