k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#140

16. 12. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska se stala smutná věc. Do věč­ných lovišť se ode­bral můj ob­lí­bený TSW web­Co­der5. Čest tomuto vý­bor­nému HTML edi­toru. Autoři se roz­hodli tento dříve skoro-fre­e­ware pro­dukt zpo­plat­nit a za­trh­nout volné sta­ho­vání. Ale nicméně jsem přešel na PSpad, který je za­darmo a i když nemá tak do­ko­na­lou vizáž, při­padá mi ještě do­ko­na­lejší, než do­ko­nalý TSW. Tolik k tech­nické stránce věci.

Jako minule jsem sepsal ja­kousi pseu­do­úvahu, ten­to­krát na téma Hy­perak­ti­vita & hy­per­pa­si­vita. Za­bý­vám se v mí skoro až ma­ni­o­de­pre­siv­ním stří­dá­ním nálad – hy­perak­tivní mánií a hy­per­pa­sivní de­presí. Jestli se vám zdá pojem hy­per­pa­si­vita trochu pře­hnaný, vězte, že to docela přesně vy­sti­huje ob­časný du­ševní stav.

A aby toho nebylo málo, je tady další stří­pek z ko­mik­sově-stri­pové mo­zaiky 669. Jak se na to tak dívám, musím kon­sta­to­vat, že mám silně atro­fo­vaný smysl pro humor. No nic, po­po­je­dem.

Na závěr snad jenom řeknu, že vyšlo mnoho nových verzí Si­mu­trans. Ak­tu­ální má číslo 88-01-1 a je toho nového víc než dost, takže bych chtěl vy­pro­du­ko­vat článek kde bych zre­ka­pi­tu­lo­val no­vinky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz