k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#139

12. 12. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Blíží se vánoce a proto je nutné všechny vy­tr­valé pří­z­nivce K47čky nějak ob­da­ro­vat. A právě ten přísun dárků se ve sku­teč­nosti jme­nuje ak­tu­a­li­zace.

Dneska bych chtěl mluvit o Ig­no­ranci. Sepsal jsem na toto téma ma­linký člá­ne­ček, který jsem za­řa­dil do sekce úvahy i když to tak úplně úvaha není. Dalo by se to nazvat něčím jako deník nebo por­trét. Je to spíš kon­sta­to­vání ur­či­tých faktů za­ba­lené do du­ma­jí­cího hávu (ne­plést s dout­na­jí­cím hávem, to je něco jiného :). Prostě Ig­no­rance se vším všudy.

Po­po­je­dem! Při po­slou­chání Hero od Ma­chi­nae supre­macy jsem dospěl k názoru, že je nutné vý­razně roz­hou­pat sto­jaté vody! A to teď hned. Proto jsem ex­presně roz­dě­lil spo­jené sekce gra­fika/komiks/úvahy/exces do jed­not­li­vých ko­lo­nek. Někde je toho sice málo, ale takhle je to ale­spoň pře­hled­nější.

Taky jsem z útrob po­čí­tače vy­lo­vil další šest­setše­de­sát­de­vítku (nebo nu­me­ricky 669). Už je to čtvrtý kousek a při­jdou další.

Už tady padla zmínka o švéd­ské me­ta­lové kapele Ma­chi­nae Supre­macy. Abych to nějak osvět­lil: právě tahle par­tička svým me­ta­lem do­pro­vá­ze­ným zvuky C64 na­zvu­čila fan­tas­tic­kou PC hru Jets „n“ guns. Tam jsem se s nimi setkal prvně a i poté co jsem to ně­ko­li­krát dohrál, mi Ma­chi­nae stále zněly v uších. No a ne­davno jsem ob­je­vil jejich fan­tas­ticky zpra­co­vané stránky www.ma­chi­na­e­supre­macy.com, kde si můžete stáh­nou ho­o­o­o­odně jejich pís­ni­ček (MP3 nebo OGG – tomu říkám luxus)!!! Po­ví­dám, stáh­něte to, Ma­chi­nae jsou skvělí!

Dost už vzru­še­ných ci­to­vých výlevů (ale něco tak fan­tas­tic­kého jsem už dlouho nesly­šel) a na konec se zmíním, že hezky udě­lané stránky mají taky Kraftwerk (www.kraftwerk.com/www.kraftwerk.de). Sice se na nich nedá stáh­nou 30 mptro­jek, ale zase se na nich člověk celkem zabaví. Ne­hledně, že si tam můžete po­slech­nout ukázky z mého ob­lí­be­ného alba Tour de France soun­d­track.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz