k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#134

16. 10. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Včera jsem něco málo napsal o nové verzi Si­mu­trans a dnes jsem ji začal po­řádně hrát a zjis­til pár faktů o které jsem do­pl­nil vče­rejší článek.

Také jsem do­pl­nil odkazy na ně­které dů­le­žité stránky v sekci Si­mu­trans.

A na­ko­nec dnešní bles­kové ak­tu­a­li­zace snad jen to, že jsem de­centně upra­vil na­vi­gační menu a de­fi­ni­tivně vy­škrtl ne­per­spek­tivní rórum.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz