k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#133

14. 10. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Při­ná­ším něco silně ak­tu­ál­ního, zprávu starou jen pár hodin. Zase vyšla nová verze Si­mu­trans (po­pravdě jich od po­slední zmínky o této fre­e­ware hře vyšlo ně­ko­lik – myslím, že tři velké a ně­ko­lik malých). Je pravda, že verze se na nás hrnou velmi rychle a kdy­bych chtěl zma­po­vat všechny no­vinky, tak by se K47čka mohla rovnou začít spe­ci­a­li­zo­vat jen na Si­mu­trans. Ale na­štěstí na to nemám čas ani náladu, takže se o této hře zmíním jen občas a zre­ka­pi­tu­luji no­vinky a vy­lep­šení v jednom článku. Tak je tomu i teď. Článek je tady a jme­nuje se prostě jen Si­mu­trans 86.10.4. Dostat se k němu můžete také ze sekce Si­mu­trans nebo PChry (celá tato sekce prošla re­kon­strukcí, která trochu změní vzhled a zlepší funkč­nost v Opeře 8.5). )

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz